02.02.2018
Studio Dan - Breaking News - Wien, Echoraum,  studiodan.at
01.02.2018
Studio Dan - Breaking News - Köln, Stadtgarten,  stadtgarten.de
24.01.2018
Matthias Muche / Solo - Köln, ON - Neue Musik Köln, NEUES BÜRO,  on-cologne.de